Ako to bude na Zemi po prechode do Novej éry?

NOVÝ VEK bude iný, Veľký projekt ZEM je na Vzostupnej Ceste

Súvisí to s definitívnym ukončením starých mocenských štruktúr v politike, ekonomike, technológiách a kultúre a vytvorením priestoru pre Novú Éru.
Nič nezostane také, aké bolo. Technológie starých čias mali svoj deň. Štruktúry starých čias sa vytrácajú. Všade sa to mieša. Nový čas sa nedá zastaviť nikým a ničím a to všetko pri prechode do vibrácií 5D Sveta.
Všetky predchádzajúce technológie postupne zmiznú, aby sa vytvoril priestor pre požehnanie Éry Fotónov.
Pôjde o zmenu Epických rozmerov, ktorá je v súčasnosti pre väčšinu ľudí súčasnosti nepredstaviteľná.
MedBeds, replikátory, vozidlá založené na novej fyzike, koniec výbuchových motorov, koniec lietadiel s krídlami, koniec výroby zo surovinového a komponentného reťazca, koniec existenčných potrieb, koniec dlhov…
Upratať a neutralizovať to všetko je veľká úloha nás ľudí. Výsledkom týchto aktivít bude veľká hospodárska prosperita. Veľa z toho, čo bolo postavené, bude demontované, veľa materiálov musí byť vrátených do pôvodného prírodného zloženia alebo minimálne zneškodnené prírodným spôsobom.
Príroda získa späť nedotknutý priestor, ktorý jej patrí.
Materiálnych vecí tam bude v hojnosti – svet v hojnosti. A každý k nej bude mať prístup a získa všetko, čo potrebuje alebo chce – bez toho, aby musel pracovať 40 hodín týždenne a presadiť sa proti ostatným.
Oslobodíme sa od strachu, že nám niekto niečo vezme, pretože aj všetci ostatní ľudia dostanú, čo chcú. Budeme bezstarostní a budeme žiť bez materiálnych starostí. Budeme takto mať oveľa viac príležitostí pre náš osobný – aj duchovný – rozvoj.
Ťažko si to predstaviť? Áno – je to tak, pretože sme všetci žili v predchádzajúcom systéme kde veľká časť ľudstva už dlho žila – vedome alebo nevedome – v myšlienke, že sme vo svete núdze.
Aby sme to všetko dosiahli, je to obrovská úloha, ktorú si osvojíme, rovnako ako si osvojíme koniec epochy, ktorá teraz prešla.
Na zvládnutie všetkých projektov a na dokončenie rekultivácie planéty je potrebná všetka vynaliezavosť, všetka Tvorivosť a Sila.
Naši Priatelia Vesmírne Rasy, nám budú veľmi nápomocní s technológiou, tréningom a podporou.

1. DODÁVKA ENERGIE

Celý reťazec dodávok energie od ťažby ropy a ťažby uhlia až po dodávku vykurovacieho oleja a benzínu spotrebiteľom je jedným z najväčších reťazcov tvorby peňazí spoločnosti Cabal. Preto nikdy nebolo v záujme tejto skupiny sprístupniť vynálezy Nicoly Tesly pre výskum a technológie na začiatku 20. storočia. Tomu veľmi úspešne bránili až dodnes.
Tieto vynálezy by boli absolútnym koncom celého globálneho energetického kartelu. Preto bola táto oblasť technológie tak dôrazne a úspešne držaná pod absolútnou kontrolou.
Využitie tohto fyzikálneho princípu si veľmi rýchlo nájde cestu do všetkých technologických oblastí, kde je potrebná energia – od jednoduchých svetiel a stropných žiaroviek a výroby tepla až po hnací motor.

NULOVÝ BOD – VOĽNÁ ENERGIA

hodiny-poral-stroj-času-čas-blesk-energia-2034990-freepixabay

S možnosťou získavania elektriny priamo z éterického poľa pomocou veľmi jednoduchých zariadení a obvodov strácajú všetky súčasné formy premeny energie na elektrinu zmysel. Striedavý prúd v elektrickej sieti domu s jeho nezdravými elektrickými poľami už predovšetkým neexistuje.
Svietidlo obsahuje mikroobvod, ktorý pokrýva energetické požiadavky žiarovky. Každé malé zariadenie môže získať svoje napájacie požiadavky z prevodníka, ktorý je rovnako malý ako súčasné napájacie jednotky. Väčšie zariadenia, ktoré vyžadujú elektrinu, ako sú sporák, práčka alebo chladnička, uspokojujú svoje požiadavky na elektrinu z malého zdroja napájania pre domácnosť s centrálnym meničom napájania.
Elektrické vedenia z elektrickej siete budú nadbytočné a teda aj merače spotreby elektrickej energie v domoch. To sa, samozrejme, globálnemu energetickému kartelu vôbec nepáči, ale bude to musieť akceptovať.

Dôsledok
Žiadne elektrárne, žiadne rozvodne, žiadne riadiace centrá, žiadne vzdušné vedenia, stožiare, žiadne domové vedenia v zemi. Výsledkom je, že spoločnosti ako dodávatelia elektriny, jadrové elektrárne, elektrárne na ropu a plyn, veterné turbíny a solárne strechy sa stávajú nadbytočnými. Sprievodná ekonomika pre výrobu elektrických vedení s meďou, izolačným materiálom, stožiarmi, výrobou malých dielov, prepravou oleja, domovou elektrickou energiou – to všetko je vylúčené. Batérie a akumulátory sú nadbytočné.
Žiadne zdravotné poškodenia zo striedavého prúdu a silných magnetických polí, napríklad pod trolejovým vedením a v blízkosti mnohých malých a veľkých rozvodní.
Namiesto toho vznikajú nové obchodné oblasti a nové trhy, ktoré sú však celkovo menšie a veľmi ohľaduplné k životnému prostrediu.
Technológia automobilu a jeho pohonné jednotky / motory pôjdu úplne iným smerom, bez paliva a bez batérií.
Mnoho ľudí už nebude musieť zbierať peniaze v energetickom sektore.

2. ZDRAVIE

Najdôležitejšie je, aby všetci ľudia boli opäť zdraví, bez chorôb a v dobrej fyzickej kondícii. Týmto sa obnovuje sloboda a sebaurčenie človeka ako Vesmírnej Bytosti. Preto je zavedenie čo najväčšieho počtu jednotiek MedBed v krátkom čase také zmysluplné.

MedBed
Jedná sa o zariadenie, ktoré umožňuje doteraz neznámou technológiou identifikovať všetky fyzické chyby človeka v priebehu niekoľkých minút pomocou jedného skenovania a potom ich úplne uzdraviť v druhom spustení. Na tento účel nie je potrebný odborný personál.
Výsledok tohto procesu: telo je podľa svojho plánu opäť úplne a plne funkčné, všetky orgány sú späť, vrátane tých, ktoré chýbali, vrátane amputovaných končatín.
Keď má každý v priebehu niekoľkých mesiacov obnovené zdravé telo – predstavte si, čo to znamená pre dnešnú spoločnosť. . .
Lekári dostávajú úplne nové úlohy. Zatvoria sa kliniky, zatvoria sa lekárne, zatvoria sa konvenčné lekárske postupy a všetky zariadenia a segmenty trhu, ktoré súvisia s chorobami, rehabilitáciami, ošetrovateľstvom a starostlivosťou o pacientov, budú čoskoro nadbytočné. Celý farmaceutický priemysel sa stáva nadbytočným.
Už nie sú žiadni starí alebo krehkí ľudia. Celý komplex starostlivosti o seniorov a hendikepovaných, ktorý ľuďmi tak pohŕda, sa rozpustí.
Neexistuje zdravotné poistenie. Všetky mysliteľné zdravotné služby sú pre všetkých bezplatné. Obrovský podiel na celkovom súčasnom obehu peňazí v systéme zdravotnej starostlivosti je úplne vylúčený.
Je ľahké pochopiť, prečo určité veľké obchodné kruhy absolútne nie sú za to, aby sa technológia MedBed stala známou.
Keď budú po chvíli všetci zdraví a fyzicky v poriadku, čo sa stane s MedBeds?
Predstavte si, že máte nehodu a ste zranený. Pohotovostný lekár vás nevezme na kliniku, kde vás operujú, zašívajú, opravujú a poskytujú urgentnú starostlivosť. Nie, havarijná pohotovostná služba vás zavedie do najbližšej stanice MedBed. Dostanete sa tam a krátko nato opustíte oddelenie opäť zdravý a – ok, vaše oblečenie, ktoré sa mohlo pri nehode roztrhnúť, sa v MedBed pravdepodobne neopraví, budete si to musieť urobiť sami.

3. DOPRAVA

S ukončením ekonomického šialenstva nadmernej spotreby a súvisiacej nadprodukcie sa potreba mobility dramaticky zníži. Z toho nevyhnutne vyplýva:
Oveľa menšia produkcia.
Oveľa menší pohyb tovaru a menej prepravy.
Oveľa menej ľudí chodí do „nemilovanej“ práce.
Oveľa menšia premávka automobilov.
Potreba vozidiel všetkých typov dramaticky klesá.
Potreba priestoru pre dopravu prudko klesá.
Menej ľudí je v pohybe.
Hovorí sa, že tretina celej ekonomiky musí súvisieť priamo a nepriamo s automobilom – surovinami, polotovarmi, zariadeniami, dodávateľmi, infraštruktúrou pre výrobu, vybavením pracovísk, stavbou ciest, palivami a ich distribúciou, riadením dopravy a monitorovanie, opravy, údržba a oveľa viac.
Zníženie mobility ľudí a tovaru je spojené s veľmi ďalekosiahlym znížením hospodárskeho objemu.

Letecká doprava
Zároveň sa dramaticky zníži aj letecká doprava. Z dôvodu regionálneho hospodárstva nie je vzdušný priestor takmer vôbec potrebný a osobná doprava sa tiež výrazne zmenší.
Bolestivý dôsledok: s klesajúcim využívaním kapacity stúpajú náklady a drvivá väčšina leteckých spoločností zomiera v dôsledku straty ziskovosti. Výsledkom je, že dopyt po nových lietadlách dramaticky klesá s následkom úmrtia leteckého priemyslu. Servis a dodávky náhradných dielov budú pravdepodobne chvíľu fungovať, ale určite nie veľmi dlho.
Výsledok: zbohom letectvu.

Doprava
Dnes sa skladá prevažne z nákladnej dopravy. Pretože aj tu dochádza k procesu vyparovania z dôvodu začínajúcej regionálnej ekonomiky a silne klesajúceho dopytu po doprave, na otvorenom mori neuvidíme toľko lodí.
Výsledok: Zbohom oceánska preprava
Ľudia a príroda sa z toho veľmi tešia.

4. MESTSKÝ ROZVOJ

Ak budú fázy 1 až 3 realitou, ako odlišne bude mesto vyzerať?
Oveľa menej zapečatené, betónové ulice a námestia.
Oveľa menej priemyselných a obchodných zón.
Oveľa viac zón bez automobilovej dopravy.
Oveľa menej zlého vzduchu.
Oveľa menej ľudí, ktorí sa ponáhľajú.
Ale vďaka tomu:
Viac zelených plôch.
Viac spokojných ľudí s časom pre seba, pre Rodinu.
Pravidelnejšie stretávanie ľudí.
Viac pozornosti a ohľaduplnosti.
Viac kultúry, umenia, hudby, snov.
Viac spolupatričnosti.

Dôsledok
Mestá sú projektované podľa potrieb ľudí.
Mestá sa zmenšujú, pretože tam chce žiť menej ľudí.
Ľudia sa sťahujú do nových malých miest, malých a stredných komunitných projektov a dedín
Svet je stále pomalší, tichší a ekologickejší.
To všetko nie je sen, ale iba dôsledok fáz 1 až 3
Mnoho z vtedy nadbytočných ulíc: zbohom,
Zbohom priemyselné zóny,
Zbohom masovým obytným komplexom.

5. DENNÁ POTREBA

Replikátory – Predstavte si, že máte vo svojom dome spotrebič, možno veľký ako chladnička alebo sporák. Toto zariadenie je druh pokrokovej technológie 3D tlačiarne.
Všetky mysliteľné plány pre predmety každodennej potreby sú uložené v počítači tohto zariadenia. Z ponuky si vyberiete, čo potrebujete a zariadenie za pár minút vyrobí / prejaví to, čo chcete. Modrotlač je vyplnená presne tými funkciami, tvarmi, farbami a vlastnosťami materiálu z éteru, ktorý poskytuje modrotlač a možno aj vašim špeciálnym výberom. Môžete objednať „objednanú“ časť a použiť ju.

Znova zlikvidujte veci
Rovnako ako replikátor zhmotňuje zariadenia a časti, môže ich tiež znova dematerializovať, t. j. rozobrať na svoje atómy, ktoré sa privádzajú priamo späť do éteru.
Podľa súčasných informácií môžu tieto replikátory vyrábať diely do určitej veľkosti a zložitosti s takmer akýmikoľvek vlastnosťami.
Všetko čo potrebuješ. Oblečenie, príbory, riad, písacie potreby, jednoduché potraviny a oveľa viac.
Avšak – samozberané jablko zo stromu bude určite chutiť lepšie ako to isté z replikátora, už len preto, že ste si ho vybrali sami.

ruka-technologia-pc-freepxfuel

6. STRAVA

Stravovacie návyky sa zásadne zmenia. Väčšina potravín ponúkaných v supermarketoch sa dnes vyrába vo veľkom priemyselnom meradle s množstvom pridaných prísad a s množstvom obalového materiálu a reklamy pripravenej na skladovanie a distribúciu. Mnohé z týchto takmer bezcenných potravín spôsobili, že ľudia boli chorí a zraniteľní v priebehu rokov a desaťročí.

Mäso, ryby a mliečne výrobky
Keby ľudia videli, koľko utrpenia sa skrýva za konzumáciou mäsa, určite by ho nejedli toľko. Nevidíte, koľko nezdravého mäsa je zapríčineného nevyhnutnosťou produkcie priemyselného poľnohospodárstva a nízkou cenou, ktorú očakávajú spotrebitelia. Existujú aj ďalšie sprievodné okolnosti, ktoré vznikajú výlučne z utrpenia zvierat počas zabíjania, ktoré z mäsa robia niečo, čo ľudia v skutočnosti nemôžu tolerovať.
Továrenské poľnohospodárstvo sa úplne zastaví a všetky súvisiace odvetvia zastarajú. Továrenské krmivo, hormóny a chemikálie v krmive, na bitúnkoch, v preprave zvierat, prehnojené pastviny, kontaminovaná podzemná voda a ďalšie – to všetko sa skončí.
Svet zvierat zasa môže dýchať ľahko.
Bezohľadné nadmerné lovenie morí je tiež súčasťou definitívneho ukončenia tohto druhu zásobovania potravinami.
Mnoho výrobkov zo sveta spotrebiteľov je nadbytočných, napríklad tabakové výrobky a alkohol. Len pri všetkých týchto výrobkoch sa značná časť výroby a ekonomický cyklus zmenší a nakoniec úplne zmizne.
Namiesto toho je tu chlieb, zelenina, ovocie a ďalšie veci, ktoré rastú.
Zmenené životné podmienky poskytnú ľuďom viac času a príležitostí pestovať si čerstvé ovocie a zeleninu sami alebo v spoločenstvách po celý rok a živiť sa nimi.
Pečenie vlastného chleba z dobrého obilia sa určite stane dôležitou súčasťou vašej stravy.
Pretože prevláda malá regionálna ekonomika, potraviny sa rýchlo pohybujú od úrody k spotrebiteľovi. Aj tu klesá potreba prepravných kapacít, dočasného skladovania, balenia a konzervácie.
Nesmierny trh s potravinami, dopravou, predajom, reklamou a vrátením obalov úplne zmizne.

zelenina_oleje_free_pixabay

zdravé potraviny – klik na obrázok

7. VZDELÁVANIE A VÝCHOVA

To, čo v súčasnosti zažívame a vidíme v oblasti školského vzdelávania / školského systému / odbornej prípravy, to nemôže zostať. Mnoho učiteľov sa s prácou odvracia vzhľadom na organizačné a obsahové chyby úradov a predpísané učebné osnovy, vyučovací obsah, učebné štruktúry a vyučovacie metódy.
Školy v ich predchádzajúcej podobe so štandardizovanými metódami a štruktúrami a ich dlho zastaranou pedagogickou filozofiou už v Novej ére nebudú existovať.
Namiesto toho sa deťom a mladým umožní, aby sa naučili, čo zodpovedá ich vnútornému nadšeniu a čo by sa chceli naučiť a vedieť sami. Základné školenie aritmetiky, čítania a písania, spoznávania sociálnych štruktúr, je pravdepodobne užitočné pre každého. Všetko ostatné sa naučia hraním a účasťou, kde sa to aj tak stane.
Preto budú celé oficiálne štruktúry, štandardizovaný systém výučby a odbornej prípravy nadbytočné. Pravdepodobne čoskoro zmizne z pohľadu ľudí aj väčšina existujúcich školských budov.
Celý univerzitný vzdelávací systém s akademickými predpismi, titulmi, výsadami a nárokmi bude tiež históriou. Lekári a profesori, často s pochybnými kompetenciami, potom patria do histórie. Kompetencia vzniká výkonnosťou, znalosťami a skúsenosťami, nie titulmi, kanceláriami a dôstojnosťami. Po mimoriadne namáhavom a nákladnom akademickom titule ide veľa mladých ľudí životnou cestou, ktorá by tento titul predovšetkým nepotrebovala.
V akademickej kariére sa spaľuje neskutočné množstvo peňazí, života, sily a infraštruktúry.

8. DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Jedným z najrozsiahlejších projektov bude demontáž neskutočného množstva objektov, ktoré z rôznych dôvodov nie sú v súlade s prírodou a ľuďmi a preto sú už neprijateľné. Príklady takýchto demontážnych problémov sú:
Väčšina budov, obytných budov, priemyselných budov, ciest, dopravných trás, elektrární, priemyselných závodov, vodných ciest a prístavov a oveľa, oveľa viac …
Proces demontáže tiež zahŕňa premenu mnohých toxických látok, ktoré sú obsiahnuté vo všetkých týchto štruktúrach.
Obrovské hory odpadkov a množstvo rádioaktívnych zvyškov z jadrového priemyslu sú veľmi zvláštnou výzvou.
Je isté, že pri všetkých týchto veľmi veľkých projektoch dostaneme technickú pomoc od Galaktických Priateľov v 5D Svete . Bude to oveľa jednoduchšie, ako sa ukazuje v súčasnosti s našimi technickými možnosťami.
Patrí sem napríklad obrátenie technológie replikátora. Látky ľubovoľného druhu sa môžu atomizovať vo vhodných veľkých závodoch, to znamená, že sa môžu konvertovať späť na pôvodné prírodné, a teda neškodné východiskové materiály.
Pretože táto téma ovplyvňuje dnes takmer všetky oblasti života, bude tu zvlášť veľké množstvo úloh, ktoré je možné na obmedzenú dobu skutočne považovať za nový rozhodujúci ekonomický faktor.

auto-likvidacia-rozpad-rozklad-freepxfuel

9. SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Všetky vyššie uvedené jednotlivé témy a ich zmeny budú mať veľmi ďalekosiahle, prevažne pozitívne dôsledky pre spoločenský život navzájom.

Zdravie
Vyradenie takmer všetkých zariadení, ktoré súvisia s chorobami, starobou, starostlivosťou a podporou, núti ľudí starať sa jeden o druhého, čo sa v poslednej fáze starých čias dramaticky stráca. V rodine, v susedstve, na dedine a v regióne si rýchlo všimnete, že ľudia môžu poskytnúť potrebnú pomoc spoločne a navzájom. Z toho vyplýva veľa nových dobrovoľníckych úloh bez potreby špeciálne vyškolených a platených ľudí.
Fyzické zdravie všetkých je dané. Zostávajú zranenia, o ktoré je potrebné sa starať a všetky veci, ktoré súvisia s udržaním zdravia. Morálna a psychologická podpora pre ľudí v núdzi bude potom záležitosťou medzi ľuďmi.

Výchova a vzdelávanie
Dnešné školy určite mali svoj deň. Čoskoro už nebude programové frontálne vyučovanie s tlakom na výkon, známkami a kvalifikáciami. V montesorských a waldorfských školách už existujú alternatívy. Takéto koncepty v menšej verzii, myslené regionálne a ešte individuálnejšie, sa približujú k tomu, čo budeme mať v nasledujúcom období až do veľkého prechodu.
Pre deti, ktoré sa predtým museli učiť všetko (údajne) potrebné na základnej škole, môžu čoskoro existovať alternatívy, ktoré nemajú nič spoločné so školou a školskými lekciami. Učiť sa, kde sa robí to, čo sa dieťa chce naučiť – aj to by mohlo byť tak. Čítanie, písanie a počítanie prichádzajú samy osebe.

Kultúra / byť človekom / radosť
Keď sa pracovný čas zmenší a konečne dôjde k osobnej slobode, dôjde v mnohých oblastiach našej kultúry k vývoju, ktorý sa dnes javí ako neuveriteľný.
V oblasti tvorivosti vznikne toľko vecí, že môže vzniknúť úplne nové chápanie kultúry. Ľudia už nehľadia na „bohov kultúry a javiska“. Ľudia sa navzájom obdivujú a oceňujú množstvo malých i veľkých diel bez nároku na akékoľvek štandardy kvality alebo mieru úspechu.
Už to nie je o úspechu, tržbách a návratnosti – je to o radosti.

10. PATENTOVÝ SYSTÉM

Čo je to patent?
Máte vynikajúci nápad. Vaše meno je uvedené tak, aby bolo vaše. Ste vynálezca, tvorca, vlastník a nikto nemôže použiť tento nápad bez vášho súhlasu. Aby to bolo tiež právne stanovené, sú doň zahrnuté vaše autorské práva. Ak to nestačí, môžete si svoj nápad patentovať. S enormným úsilím a spojeným s vysokými nákladmi ste potom chránili svoj nápad tak, že ho nikto nemôže napodobniť alebo použiť bez vášho súhlasu.
Naozaj? Myslíš si?
S GESAROU sa rodí niečo, čo úplne rozptýli nedostatok a potrebu. Ak neexistuje nikto, komu niečo chýba, potom na svete čoskoro existuje jedna vec, ktorá už nebude existovať – ​​krádež a lúpež.
Prečo by mal človek niečo chrániť pred odobratím, ak neexistuje nikto, kto by mi chcel niečo vziať?
Prečo by som si mal niečo zarobiť na dobrom nápade a chcieť dosiahnuť väčšiu prosperitu, ak k nej mám aj tak neobmedzený prístup?
Nie je to oveľa väčšia radosť, keď sme robili službu komunite, teda všetkým ostatným, s dobrým nápadom a cítili za ňu vďačnosť?
A ak váš nápad kopírujú ostatní, vnímajte ho ako špeciálne uznanie, pretože sa kopíruje iba dobrý.
A ak sa váš nápad podchytí a vznikne z neho niečo iné, potom sa tešte, pretože váš nápad bol inšpiráciou pre niečo iné a nové.

Texty prevzaté z www.STANMER.eu
Preložila Saiba Arcturus

Stanmer predstavuje projekty, ktoré pomôžu uzdraviť planétu a ľudí od stôp minulých čias a umožniť, aby sa všetko stalo tak, ako to bolo pred touto nočnou morou – a ešte krajšie a väčšie.
Aby sme to všetko dosiahli, je to obrovská úloha, ktorú si osvojíme, rovnako ako si osvojíme koniec epochy, ktorou teraz prechádzame.
Na zvládnutie všetkých projektov a na dokončenie rekultivácie planéty je potrebná všetka vynaliezavosť, všetka Tvorivosť a Sila.
Ľudia všade hľadajú iný, lepší spôsob života.
A mnohým z týchto ľudí sa podarí nájsť nové a odlišné cesty.
Spoločne pomáhame urobiť zo Zeme opäť planétu Veľkej Vesmírnej Komunity.
Tím Stanmer

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 321 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array