OraMAF imunomodulátor – pri alergiách, infekciách, kožných, či črevných problémoch

Len vyvážene pracujúca imunita má schopnosť účinne chrániť organizmus pred patogénmi.

Imunita má dve základné úlohy – obranu proti patogénom nachádzajúcich sa mimo buniek a obranu vo vnútri buniek. Avšak podľa najnovších poznatkov je ďalšou základnou úlohou imunity pohlcovať a likvidovať baktérie, vírusy, napadnuté alebo poškodené bunky. Túto úlohu preberá fagocytárna aktivita.
Často sa stáva, že pri testoch je vnútrobunková a mimobunková imunita normálna a napriek tomu sa opakujú infekcie. Príčinou môže byť narušená fagocytárna aktivita. Doplnok OraMAF napomáha k obnove fagocytárnej aktivity.

Všetky vírusy a rakovinové bunky vytvárajú enzým nagaláza. Tento enzým pôsobí v tele hostiteľa veľmi cielene a má špeciálnu schopnosť zasiahnuť a vypnúť imunitu. Nagaláza prerušuje komunikáciu a aktiváciu imunity v čase potreby. Vedie k imunodeficitu, inými slovami k „uspatiu“ imunity. Vďaka škodlivému pôsobeniu nagalázy sa môžu vírusy a rakovinové bunky množiť bez kontroly imunitného systému.
Pre úspech liečby onkologických ochorení je kľúčová obnova imunity. Prípravok OraMAF napomáha eliminovať škodlivé pôsobenie nagalázy, čím umožňuje prirodzenú aktiváciu imunitného systému a zánik rakovinových buniek.

Podobne ako pri onkologických ochoreniach, nagaláza vytváraná vírusmi vedie k imunodeficite. Prerušením škodlivého účinku nagalázy dochádza k aktivácii imunity a eliminácii vírusov z organizmu.

Vyvážená a pohotová práca imunitného systému je nevyhnutná pre obranu pred akýmkoľvek patogénom. Prípravok OraMAF nie je stimulátorom imunity, prispieva k harmonizácii práce jednotlivých zložiek imunity. Jedná sa o takzvanú imunomoduláciu. Posilňuje oslabené funkcie a zároveň tlmí neprimerane vysokú reaktivitu niektorej zložky, napríklad pri alergiách.

OraMAF suspenzia je podklad na prípravu nápoja, ktorý je vhodný ako doplnok pri oslabenej imunite, pri alergiách, častých a opakujúcich sa infekciách, kožných problémoch (napr. psoriáza), vhodný aj na pomoc pri riešení črevných problémov.

Stimulácia aktivity makrofágov prostredníctvom zvýšenia biosyntézy GcMAF

Podstatou imunostimulačnej metódy je obnova vlastnej tvorby GcMAF – aktivačného faktora makrofágov in-vivo, v organizme. Znamená to že uvedená metóda na rozdiel od externého podávania bielkovinového komponentu GcMAF pomáha zvýšiť vlastnú tvorbu aktivačného faktora makrofágov. Metóda vychádza z mnohých poznatkov o biosyntéze a účasti jednotlivých štrukturálnych komponentov GcMAF, kladie dôraz na zabezpečenie viacerých faktorov ovplyvňujúcich vlastnú tvorbu aktivačného proteínu.

Optimálna hladina D3

Vitamín D3, cholekalciferol je kľúčový pre funkčnosť imunity. V organizme sa mení podľa potreby na aktívnu formu, hormón kalcitriol so steroidnou štruktúrou. Aktivuje viac ako 1200 známych génov nachádzajúcich sa v bunkových jadrách. Je známe že GcMAF imunoterapia je podmienená optimálnou hladinou vitamínu D3 v sére, ktorá by sa mala pohybovať v rozmedzí 50-70 ng/ml. Pri imunoterapii OraMAF sa odporúča vstupné testovanie hladiny D3 v sére a v prípade zníženej hladiny suplementácia.

Produkty s obsahom vitamínu D3 – Klik na obrázok

Inhibícia nagalázy

Externé podávanie samotného GcMAF proteínu vedie k zníženiu aktivity nagalázy. Cieľom in-vivo metódy imunostimulácie OraMAF je rovnako zníženie aktivity nagalázy, bez podávania samotného GcMAF proteínu. Metóda vychádza z poznatkov o zvýšených hladinách uvedeného enzýmu prítomného pri imunodeficitných stavoch, chronických vírusových infekciách alebo pri onkologických ochoreniach. Znížením aktivity nagalázy v sére sa zabraňuje deglykolyzácii a inaktivácii už vytvoreného MAF proteínu  nachádzajúceho sa v sére.

Kyselina olejová

História ale aj viac ako 2000 vedeckých štúdií zhodne poukazuje na blahodárne účinky olivového oleja. Viaceré vedecké práce odhalili účasť kyseliny olejovej pri správnej funkčnosti imunitného systému napriek neznámemu mechanizmu biologického účinku. V súčasnosti na základe analýzy komplexu čiastkových poznatkov poznáme viac detailov o mechanizmoch komunikácie imunitných buniek. Zistilo sa, že prenosu a aktivácie imunitných buniek (makrofágov), sa zúčastňuje aj kyselina olejová, ktorá je bohato zastúpená práve v olivovom oleji.

Obchod s kvalitnými olivovými olejmi – Klik na obrázok

Pravidelná konzumácia olivového oleja predstavuje významný faktor prispievajúci k zlepšeniu funkčnosti imunitného systému. Najnovšie vedecké štúdie objavili mechanizmus, ktorým vytvára kyselina olejová takzvané HAMLET komplexy s α-laktalbumínom. HAMLET vykazujú výrazné tumoricidné, cytotoxické účinky in-vivo voči nádorovým bunkám.

Glykozaminoglykány

Skupina glykozaminoglykánov je veľmi dôležitá pre komunikačnú schopnosť jednotlivých komponentov imunity. Do tejto skupiny látok patrí široká skupina prírodných látok obsahujúca heparíny, hyaluronány, keratány alebo napríklad proteoglykány, nachádzajúce sa v bunkových stenách húb. Proteoglykány majú schopnosť aktivovať imunitu zlepšením vzájomnej komunikácie a antigénnej aktivity imunitných buniek. Na podporu imunity sa v praxi osvedčili a klinicky overili extrakty z hlivy ustricovej, podobné účinky majú aj liečivé huby, kordyceps, reishi.

Probiotické kultúry

Bez ohľadu na úlohu GcMAF, funkčnosť imunity závisí vo veľkej miere od správneho osídlenia črevnej mikroflóry tráviaceho traktu. Súčasťou in-vivo GcMAF imunostimulácie je aj optimalizácia zastúpenia črevnej mikroflóry prostredníctvom zvýšenia zastúpenia vhodných probiotických mikroorganizmov. V praxi sa osvedčili širokospektrálne probiotické kultúry pochádzajúce napríklad z našej tradičnej potraviny, nepasterizovanej bryndze. Alternatívnou možnosťou konzumácie živých probiotických potravín je aplikácia vybraných probiotických kultúr prostredníctvom perorálnych prípravkov.

Viaceré štúdie potvrdili výnimočné imunomodulačné účinky probiotického kmeňa Lactobacilus delbureckii subsp. bulgaricus so schopnosťou prudukcie protirakovinových izomérov kyseliny mliečnej. Probiotický kmeň Lactobacilus delbureckii subsp. bulgaricus má navyše schopnosť produkovať extracelulárne polysacharidy s protirakovinovými účinkami.

Zloženie a možnosť kúpy OraMAF suspenzie – Klik na obrázok

OraMAF suspenzia

Špeciálnu kombináciu viacerých prístupov vedúcu k zvýšeniu biosyntézy GcMAF v organizme a  „odomknutiu uspatej imunity“ využíva prípravok OraMAF suspenzia, perorálna suspenzia určená na prípravu probiotického nápoja.

Klinické skúsenosti s OraMAF suspenziou

Pacient č. 1

Pani 46 rokov,  s viacročnými výraznými alergickými ťažkosťami a opakovanými infekciami najmä horných dýchacích ciest (4-5x ročne), tento rok od februára prakticky kontinuálne aj napriek potentnej antialergickej liečbe viacerými preparátmi, naďalej pretrvávala výrazná sekrécia z nosa, zápaly spojoviek, zahlienenie. Taktiež zistená závažná histamínová rezistencia (DAO menej ako 3,9 kIU/l), hraničná leukopénia. Paradoxne normálne hodnoty imunoglobulínov (vrátane IgE) ako aj základných parametrov bunkovej imunity.
Nasadený OraMAF s cieľom  imuno-regulačného a imuno-normalizačného efektu, podávanie počas 3 mesiacov. Už po 2 mesiacoch liečby vymizli všetky uvedené ťažkosti (iné lieky neužívala), normalizoval sa nález na horných dýchacích cestách, kompletne vymizli exudácie z nosa a prekrvených spojoviek. Stav je klinicky (objektívne), ako aj subjektívne, výrazne zlepšený, tolerancia liečby bola výborná.
Pacientka je po 6 mesiacoch výrazne upravená, len minimálne ťažkosti (už na začiatku novej „alergickej“ sezóny), infekty horných dýchacích ciest t. č. neudávala. Opäť efekt liečby stále pretrváva a je hodnotený ako veľmi dobrý.

Pacient č. 2

Pán 36 rokov, s recidivujúcimi infekciami močových ciest (vrátane opakovanej pozitivity patogénnych baktérií v ejakuláte), s výrazne narušeným črevným mikrobiómom, dyspeptickými ťažkosťami,  s recidivujúcimi závažnými infekciami i v dýchacích cestách (tracheitídy, pneumónia a pleuropneumónia), so syndrómom chronického kašľa, pozitivitou antigénu Helicobacter pylori v stolici, klinicky s výrazným syndrómom chronickej únavy. Navyše klient ma alergiu na penicilín a cefalosporíny.
V laboratórnom obraze paradoxne normálne hodnoty imunoglobulínov v sére, pri vyšetrení CD-znakov znížené niektoré parametre vrátane tzv. imunoregulačného indexu (0,77) pri normálnych hodnotách NK-buniek.
Po 3-mesačnej aplikácii OraMAF-u zaznamenávame výrazné zlepšenie klinického stavu (vrátane subjektívnych ťažkostí), normalizácia nálezu v dýchacích cestách a vymiznutie dyzurických ťažkostí.  Hodnoty imunoglobulínov sa nemenia, imunoregulačný index sa znormalizoval (1,39), zvýšil sa počet celkových lymfocytov, mierne sa zvýšili tiež helperické (pomocné) T-lymfocyty a supresorovo-cytotoxické T-lymfocyty. Zásadné zmeny v počte NK-buniek sme nezistili.
Tolerancia OraMAF-u bola výborná, žiadne negatívne vedľajšie účinky. S ohľadom na  zistenú alergiu na penicilíny a cefalosporíny môže zlepšená „imunoregulácia“ významne prispieť k zamedzeniu vzniku alergických reakcií následkom farmakologickej liečby.  Efekt suplementácie je hodnotený ako vysoko pozitívny.

Pacient č. 3

Pani 62 rokov, s bohatou anamnézou rôznych ochorení, endometrióza, operácia malígneho melanómu 2004, perforačná príhoda hrubého čreva s kolostómiou, o 4 mesiace zrušenie stómie – 2004, nodózna struma. V marci 2019 zistili tumor v ľavom prsníku, ložiskový infiltrát v hornom pľúcnom laloku vpravo + akcentovaná lymfatická uzlina preaxilárne vľavo, histologicky invanzívny duktálny karcinóm. Ložisko v prsníku malo veĺkosť 27x28x21 mm. Pacientka odmietla radikálnu liečbu i chemoterapiu, bola nasadená „hormonálna“ liečba letrozolom. Užívala viaceré výživové doplnky a od novembra 2019 brala  OraMAF suspenziu. Postupne, po približne 3 mesiacoch pozorovaný ústup veľkosti tumoru na cca 15×14 mm, konzultovaný pneumológ hodnotil nález na pravých pľúcach „len ako fibrotické rezíduum„ veľkosti 10 mm, doporučené ďalšie pozorovanie pacienta.
Kontrolné nádorové markery boli negatívne, komplexné laboratórne výsledky v podstate negatívne, s výnimkou glykémie 7,4 mmol/l, pacientka je však diabetička II. typu na liečbe diétou. Stav je stabilizovaný, pacientka sa cíti subjektívne i objektívne dobre, efekt liečby je hodnotený vysoko pozitívne.

Pacient č. 4

Pani 53 rokov, už v septembri 2018 jej bol diagnostikovaný tumor cervixu s infiltráciou prednej steny vagíny a prametrií, neskôr s progresiou nálezu a prerastaním do steny rekta, ureterohydronefróza vľavo. Tumor veľkosti 82×80 mm, histologicky dlaždicovo invazívny karcinóm, inoperabilný. Pacienka odmietala navrhované liečebné postupy, v októbri po opakovanom masívnom gynekologickom krvácaní hospitalizácia na onkologickom pracovisku, kde jej vykonali paliatívnu rádioterapiu. Po tomto postupe výrazne algická a znovu masívne gynekologické krvácanie. Postupne zastabilizovaná a začatá paliatívna chemoterapia, doteraz 3 cykly a  liečba  Avastinom. Súčasne aplikované viaceré výživové doplnky a začaté podávanie OraMAF suspenzie.
Pri tomto postupe sa v priebehu 2 mesiacov stav pacientky výrazne zlepšil, pribrala na hmotnosti 11 kg, upravili sa jej laboratórne výsledky, t. č. bez anémie, normálne hodnoty obličkových i hepatálnych parametrov, normálne hodnoty nádorových markerov. Výrazná regresia tumoróznej expanzie v malej pánve, t. č. bez jednoznačnýchn znakov prerastania do okolitých štruktúr. Prakticky vymiznutie ureterohydronefrózy vľavo  a vymiznutie gynekologických krvácaní. Pacientka sa cíti subjektívne veľmi dobre, nemá bolesti v podbrušku a v podstate sa vrátila do normálneho života. Pokračuje v suplementácii OraMAF suspenzie.

Pacient č. 5

Mladý 18 ročný muž polyalergik, s vysokými hodnotami IgE (cez 800 IU/l), s chronickými kožnými zmenami najmä na krku a v jugulárnej oblasti nejasnej genézy (predpoklad alergického pôvodu), s dokázanou histamínovou intoleranciou (DAO pod 4 HDU/ml), s poruchou bunkovej imunity,  s frekventnými recidivujúcimi infekciami v oblasti horných dýchacích ciest (8 a viac za rok), s výraznou nosnou sekréciou a často zapálenými spojovkami.
Klient po absolvovaní 3-mesačnej suplementácii s OraMAF-om zaznamenal výrazné zlepšenie ako subjektívneho tak aj objektívneho stavu, v priebehu týchto 3 mesiacov bol len raz chorý (viróza, horné dýchacie cesty), ustúpili kožné zmeny, hladina IgE klesla z 800 na 456 IU/l, hladiny ostatných imunoglobulínov sa zásadne nezmenili. Hodnoty NK-buniek zostali stále nízke, len na 3 % z celkového počtu.
Klinicky bol zaznamenaný imuno-normalizačný efekt,  najmä z hľadiska zníženia alergického potenciálu. Ovplyvnenie niektorých  parametrov bunkovej imunity, najmä z hľadiska zvýšenia NK-buniek nebolo v sledovanom období zaznamenané, z čoho vyplýva  potreba pokračovania užívania doporučeného imunomodulačného prípravku pre dlhodobejší proces adaptácie jednotlivých komponentov imunity.
Klient po 6 mesiacoch od liečby je naďalej výrazne zlepšený, ústup infektov a len minimálne kožné zmeny, ktoré z niektorých partií tela (kože, hrude, chrbta a stehien) prakticky ustúpili, opäť hodnotenie ako výrazne zlepšený stav.

Na základe skúseností s aplikáciou prípravku OraMAF vyplýva vhodnosť použitia pri imunodisregulácii (pri akomkoľvek narušení rovnováhy imunity), pri imunodeficite, alergických ochoreniach, ulceróznej kolitíde a opakovaných infekciách či už dýchacích ciest alebo urogenitálneho traktu.

Typickým príkladom chronických ochorení s prítomnosťou deficitu imunity sú prakticky všetky onkologické ochorenia. Úspech liečby onkologických ochorení je podmienený funkčnosťou imunity. Prípravok je vhodný ako súčasť liečby všetkých typov onkologických ochorení. 

Autor: Jozef Zima PharmDr.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
1 606 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array