Nové metódy zisťovania funkčnosti cievneho systému

Zo štatistík bohužiaľ vyplýva, že príčinou smrti každého druhého človeka sú poruchy mikrocirkulácie, respektíve kardiovaskulárne (srdcovocievne) ochorenia vyvinuté z aterosklerózy. Srdcový infarkt, mozgová porážka zbierajú svoje obete najčastejšie nečakane a občas v prekvapivo mladom veku.

srdce-cievy-freepixabay-1222517

Zdravie je to najcennejšie, čo v živote máme. Realita je však taká, že si ho vedome ale aj nevedome každodenne poškodzujeme nevhodným stravovaním, nedostatkom pohybovej aktivity, nedostatočným odpočinkom, fajčením, alkoholom, neustálym stresom a príliš rýchlym životným tempom.

Nesprávna životospráva sa vo veľkej miere podpisuje aj pod kardiovaskulárne ochorenia. Životospráva je pritom faktor, ktorý je ovplyvniteľný – nami ovplyvniteľný! Záleží len na nás, ako budeme žiť, ako sa budeme stravovať, koľko a kedy sa budeme pohybovať …

Svoje cievy si môžeme chrániť aj tým, že sa včas informujeme o ich stave, o stupni aterosklerózy, a to ešte v takzvanom bezpríznakovom štádiu. V pozadí väčšiny komplikácií srdcovo-cievnych ochorení je ateroskleróza. Včasnou diagnostikou a včasnou liečbou je možné predchádzať smrteľným následkom tohto ochorenia – srdcovému infarktu a cievnej mozgovej mŕtvici. Až v 30% prípadov je prvý klinický príznak aterosklerózy bohužiaľ aj posledným.

Aj v diagnostike aj v liečbe kardiovaskulárnych ochorení nastalo výrazné zlepšenie oproti situácii pred niekoľkými rokmi

Až donedávna nebola dostupná jednoduchá, bezbolestná a neinvazívna vyšetrovacia metóda, ktorá by zavčas dokázala odhaliť prvotné príznaky aterosklerózy. Včasná diagnostika umožní začať včasnú liečbu, ktorá môže byť vzhľadom k novým prístupom preventívnej medicíny i nefarmakologické!

V prípadoch začínajúcich poškodenia, kedy sú zmeny na cievach nevýrazné, drobné, môžeme dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu napríklad zmenou životosprávy – zmenou stravovania, zvýšením pohybových aktivít a obmedzením aktivít vedúcich k stresu. O tom sa jednoducho hovorí, ale menej ľahko sa to uvádza do praxe. Preto je veľkou výhodou aj ďalšie riešenie v podobe fyzikálnej cievnej terapie, s ktorou máme osvedčené výsledky nielen v prvotných štádiách aterosklerózy, ale výrazné zlepšenia evidujeme aj u rizikovejších skupín klientov.

Ale musíme si uvedomiť, že ak chceme riešiť akýkoľvek problém, najprv MUSÍME O TOM VEDIEŤ!

Dozvedieť o možných poruchách našich ciev sa môžeme veľmi jednoduchým vyšetrením pomocou cievnej diagnostiky. Obrovskou výhodou Arteriografu je aj to, že výsledky merania vie pochopiť naozaj každý. Samotné vyšetrenie Arteriografom predstavuje meranie, ktoré je podobné meraniu krvného tlaku na ramene, po čom nasleduje počítačové spracovanie a vyhodnotenie výsledkov. Vyšetrovaný dostane správu o funkčnom stave svojich ciev a tiež odporúčanie ako postupovať ďalej.

Z hľadiska vyšetreného človeka môže byť taktiež dôležitá hmatateľnosť akejkoľvek činnosti, ktorú vykonáva v záujme svojho zdravia. Napríklad keď prestane fajčiť, piť kávu, alkohol, venuje viac pozornosti svojmu stravovaniu, vyhýba sa stresovým situáciám, alebo sa naučí tieto situácie kontrolovať, dopraje si viac pohybu, športu a oddychu, atď. Samozrejme sa nevzdáva a pokračuje vo svojej novej životospráve, so svojou terapiou s väčšou vytrvalosťou, elánom, keď z času na čas uvidí na výsledkoch Arteriografu, akou mierou sa zlepšil stav jeho vaskulárneho systému.

cieva-cholesterol-arteria-skleroza-6d42e2169f1e7ebe05704ee4c997b5c3-freehiclipart

Kedy sa začína ateroskleróza?

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť šokujúce výsledky jednej americkej štúdie. Vykonali pitvu viac ako 2 800 zdravých mladých ľudí vo veku 15-34 rokov, ktorí boli obeťami nehody, samovraždy alebo vraždy, čiže nezomreli prirodzeným spôsobom v dôsledku ochorenia. Počas pitvy skúmali rozsah, výskyt a miesto aterosklerózy. Výsledky pitiev poukázali na to, že výskyt fibróznych plakov (usadenín) v brušnej aorte bola vo vekovej kategórii 15-19 rokov, čiže prakticky v tínedžerskom veku, viac ako 13%. Je to šokujúce preto, lebo človek by si myslel, že ateroskleróza sa v takom mladom veku nemôže objaviť v žiadnej forme. Avšak z tých 13% bolo 1,4% prípadov už kalcifikovaná, to znamená že sa vytvorila už nezvratná kalcifikácia. Tento pomer bol vo vekovej kategórii 30-34 rokov 65,2 %, z toho 12,8 % už kalcifikovaných. To znamená, že proces kalcifikácie sa začína už veľmi skoro. Vo svetle týchto vedomostí je jasnejšia napríklad aj príčina náhleho kolapsu a smrti mladého športovca priamo na futbalovom ihrisku v dôsledku srdcového infarktu, ktorý ináč bol v plnej sile, a z lekárskeho hľadiska bol úplne zdravý … viac info o našich cievach

Autor: Béla Kiss

Ak máte cievy v poriadku, tak aj keď máte 56 rokov, vek Vašich ciev môže byť taký, ako keby ste mali 22 rokov, ako je vidieť na tomto zázname z Arteriografu:

Arteriogram_Peter Toth 02-08-2021

Arteriogram_Peter Toth 02-08-2021_002

Význam parametrov nájdete TU

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
1 119 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array