Mapa vedomia – opustenie starých vzorcov prežívania môže zmeniť Váš život

David R. Hawkins 20 rokov skúmal (meral) duševné stavy ľudí na celom svete v rôznych situáciách, na základe čoho zostavil stupnicu – Mapu vedomia. Pochopenie tejto tabuľky môže zmeniť Váš život prijatím zodpovednosti a opustením starých vzorcov prežívania … viac info klik na obrázok:

Hawkins-mapa-vedomia

Hawkins – Mapa vedomia – pre viac info klik na obrázok

Na to, aby sme sa mohli dostať z rôznych chorôb a problémov, ako je stres, alkoholizmus, depresia, strach, veľká strata, … je dôležité pochopiť vzťah medzi telom, mysľou a duchom skrz túto Mapu vedomia … viac v článkoch

Ďalšie v rozhovore spomenuté a súvisiace témy:

Bidermanova tabuľka donucovania

 1. Izolácia.
  Izolácia odstráni podporu spoločnosti a schopnosť odporovať. Dôjde k prílišnému zaoberanie sa sám sebou a vznikne strach z následkov. Taký človek sa stane závislým na svojom mučiteľovi; čím viac je ekonomika ničená, tým viac my, ľudia, ktorí sme obete celého procesu, sme závislí na autorite.
 2. Monopolizácia chápania.
  Zámerné zameranie pozornosti iba na vybrané námety a odstránenie všetkého ostatného. Tak aj dnes, rádio a televízia nehovorí o ničom inom, ako o koróne a to len z jedného náhľadu. Sú odstránené všetky informácie, ktoré by boli s v nesúlade. Cenzúra odstraňuje všetko okolo a ponecháva len hlavnú líniu. Opačný názor, alebo odpor sú trestané. Ponižovanie človeka zakazovaním voľného pohybu, robí odpor viac komplikovaný, než súhlas. Nakoniec akosi súhlasíme, pretože sa bojíme následkov.
 3. Zámerne spôsobené vyčerpania a debilizácia.
  Keď ľudia podľahnú strachu z neistoty, strachu zo straty zamestnania a obávajú sa čo ďalšie príde, to je debilizuje, berie im to energiu, vyčerpáva ich to a nie sú potom schopní odporu.
 4. Vyhrážky.
  Všetci musia mať rúška, alebo budú pokutovaní. Všetci musia udržiavať odstup, alebo … Hrozby vytvára v ľuďoch pocit neistoty, strachu a zúfalstva a robia neposlušnosť príliš náročnú a ťažkú.
 5. Občasné uvoľnenie.
  Dočasné zmiernenie požiadaviek, presne ako keď je cvičený pes. Pochvala za poslušnosť. Taká zmena nedovoľuje, aby si ľudia na predošlé prísne požiadavky zvykli, aby sa im prispôsobili. Menšie odmeny a hlavne sľuby – budúci týždeň to bude lepšie, atď.
 6. Ukazovanie všemocnosti a vševedúcnosti.
  My vás ovládame a je zbytočné proti tomu bojovať. Ste vo väzení a nemáte možnosť odporovať ničomu z toho, čo príde. A tiež nemáte ako a kam uniknúť. Takže odpor je zbytočný; musíte počúvať.
 7. Ponižovanie.
  Musieť chodiť vonku, pred ľuďmi s plienkou na tvári je veľmi ponižujúce. Mnohí z nás si azda na to zvykli, ale ešte pred rokom by s niečím takým nikto nesúhlasil.
 8. Vyžadovanie niečoho nezmyselného a nedôležitého.
  Čím viac triviálne a hlúpe požiadavky a my napriek tomu s tým musíme súhlasiť, tým viac ponižujúce je to pre človeka. Ľudia potom strácajú úctu sami k sebe; stráca ľudskú dôstojnosť. Toto začína už v škole, kedy učiteľ požaduje po deťoch mnohokrát nezmyselnú poslušnosť. Pokračuje to v zamestnaní, potom príde polícia, vláda a toto postupne zlomí človeka v jeho jadre a urobí to z neho vrcholne poslušného tvora.

Skrz tieto manipulácie sa ľudia postupne stanú úplne poslušnými a mnohí stratia svoj vlastný názor a chápanie seba samého … pokračovanie v článku

Overtonovo okno

Ak chcete presadiť svoju ideu, akokoľvek absurdnú, či neprijateľnú, začnite ju rôznymi kanálmi šíriť do sveta, podporte ju množstvom „výskumov“ a „dôkazov“. Takáto teória, aj keď je spoločnosťou neakceptovateľná sa po čase môže stať bežnou súčasťou života tým, že tvorcovia zámeru jemne posúvajú okno, čím postupne pretvárajú mienku ľudí, až sa idea javí úplne normálna. Takto možno kontrolovať moc v spoločnosti.

overtonove-okno-sk

V roku 1996 vypracoval americký profesor a zakladateľ Genocide Watch Gregory H. Stanton štúdiu 8 štádií genocídy. Ponúka v nej pomerne presný popis toho, ako sa genocída nenápadne začína, ako postupuje a ako sa končí. Túto klasifikáciu v roku 2013 rozšíril o dve ďalšie štádiá. Jednotlivé štádia nemusia nasledovať presne v tomto poradí, ale záver je vždy rovnako desivý. Šíritelia nenávisti tieto procesy veľmi dobre poznajú, oni si uvedomujú ako fungujú jednotlivé druhy manipulácie a vedia, že od určitej fázy ide o nezvratný proces. Preto je našou povinnosťou tieto kroky poznať a aktívne sa brániť proti tomu, kto by podobné procesy spustil … viac v článkoch:

6. fáz nastolenia Nového svetového poriadku – spustenie Veľkého resetu

Preložené z telegramu a nájdete aj na českej stránke ifokurýr

Fáza 1: Simulovať hrozbu a vyvolávať strach (december 2019 – marec 2020)

 • vyvolať pandémiu v Číne
 • zabiť desiatky tisíc starších ľudí
 • zvýšiť počet prípadov a úmrtí
 • očkovanie považovať od začiatku za jediné riešenie
 • zamerať všetku pozornosť na Covid-19

Výsledok: Takmer všeobecná panika.

Fáza 2: Zasiať burinu a rozdeľovať (marec 2020 – december 2020)

 • zaviesť mnohé zbytočné, libertínske a protiústavné donucovacie opatrenia
 • paralyzovať obchod a ekonomiku
 • sledovať podriadenosť väčšiny a odpor spurnej menšiny
 • stigmatizovať rebelov a vytvoriť horizontálne rozdelenie
 • cenzúrovať disidentských vodcov
 • trestať neposlušnosť
 • zovšeobecňovať PCR testy
 • vytvoriť zmätok medzi nakazenými, chorými, hospitalizovanými a mŕtvymi
 • diskvalifikovať všetky účinné liečby
 • nádej na záchrannú vakcínu

Výsledok: Takmer všeobecná panika.

Fáza 3: Prinášať zradné a smrtiace riešenie (december 2020 – jún 2021)

 • ponúknuť všetkým bezplatnú vakcínu
 • sľubovať ochranu a návrat k normálu
 • stanoviť cieľ zaočkovanosti stáda
 • simulovať čiastočné oživenie ekonomiky
 • skryť štatistiky nežiaducich účinkov a úmrtí na injekcie
 • vylúčiť vedľajšie účinky injekcií, považovať ich za „prirodzené“ následky vírových ochorení
 • vytvoriť pojem variantov, ako prirodzené mutácie vírusu
 • odôvodniť zachovanie donucovacích opatrení tým, že sa neuplatní prah stádovej imunity
 • trestať zdravotníkov za nezákonné postupy pri liečbe a výkonu starostlivosti

Výsledok: Pochybnosti a pocity zrady medzi očkovanými, odradenie odporcov.

Fáza 4: Nainštalovať aplikáciu Apartheid a QR kód (jún 2021 – október 2021)

 • dobrovoľné plánovanie nedostatku
 • zaviesť očkovacie preukazy (QR kód), ktorý bude odmeňovať očkovaných a trestať odolných
 • vytvoriť apartheid privilegovaných proti ostatným
 • odobrať právo pracovať alebo študovať tým, ktorí sa nevakcinovali
 • odobrať základné služby tým, ktorí nie sú zaočkovaní
 • zaviesť platené PCR testy pre osoby, ktoré nie sú očkované

Výsledok: Prvá fáza digitálnej kontroly, ochudobnenie oponentov

Fáza 5: Nastoliť chaos a stanné právo (november 2021 – marec 2022)

 • využiť nedostatok tovaru a potravín
 • spôsobiť ochromenie reálnej ekonomiky, uzavrieť továrne a obchody
 • nechať nezamestnanosť explodovať
 • aplikovať tretiu dávku vakcíny (booster dávka)
 • zaoberať sa vraždou žijúcich starcov
 • zaviesť povinné očkovanie pre všetkých
 • posilňovať mýtus o variantách, účinnosti vakcíny a imunite stáda
 • démonizovať odporcov vakcín a robiť ich zodpovednými za mŕtvych
 • zatýkať opozičných vodcov
 • zaviesť digitálnu identitu pre každého (QR kód): rodný list, občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne, …
 • zaviesť stanné právo a poraziť opozíciu

Výsledok: Druhý stupeň digitálneho riadenia. Uväznenie alebo odstránenie oponentov.

Fáza 6: Zrušiť dlhy a dematerializovať peniaze (marec 2022 – september 2022)

 • spustiť hospodársky, finančný a burzový kolaps, bankrot bánk
 • zachrániť stratu bánk na úkor ich klientov
 • aktivovať „Veľký reset“
 • dematerializovať peniaze
 • zrušiť dlhy, pôžičky a úvery
 • zaviesť digitálne portfólio (digitálnu peňaženku)
 • zabaviť ľudí nehnuteľností a pozemkov
 • zakázať všetky globálne lieky
 • potvrdiť povinnosť očkovania polročne alebo ročne
 • zaviesť prídely potravín a stravu podľa Codex Alimentarius
 • rozšíriť opatrenia na rozvíjajúce sa krajiny

Výsledok: Tretí stupeň digitálneho riadenia. Rozšírenie NWO na celú planétu.

Jaroslav Dušek – Jak vnímám dnešní situaci:

To čo sa deje posledné dva roky vo svete a špeciálne na Slovensku, sú ukážkové príklady riadenia sociálnych supersystémov.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
1 737 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
 • Array